Vad är Hoffice?

Hoffice.nu är ett nätverk som syftar till att skapa fantastiska kostnadsfria arbetsplatser och göra det möjligt för människor att följa sina drömmar. Arbetsplatserna är kostnadsfria tack vare att vi använder en underutnyttjad resurs i samhället: våra hem. De blir fantastiska genom att vi utvecklar och använder metoder som gör det möjligt för oss som individer att dra nytta av kollektivets stöd och intelligens.

På Hoffice ger vi varandra och oss själva gåvan att vara i en social arbetsmiljö där vi är otroligt produktiva utan att köra över våra andra mänskliga behov. Vi stöder varandra i att lägga fokus på det som är viktigast i våra liv och att arbeta med detta metodiskt och koncentrerat. Vi ger oss själva och varandra möjligheten att kontinuerligt lära oss om våra arbetsprocesser och utveckla dem och oss själva. Vi ser också till att vi ger oss själva och varandra det som vi behöver för att vi ska känna oss lugna, glada, inspirerade och kreativa under arbetsdagen.

Att jobba på Hoffice skiljer sig från de flesta andra arbetsplatser på ett sätt som tyvärr för många kan framstå som en paradox. Vi får mer gjort genom att också ta hand om oss själva, skratta och ha roligt tillsammans.

Så här kan dagen se ut på ett Hoffice:

Hoffice timeline

Vi vill gärna sprida vår idé och välkomnar andra att gå med i vårt nätverk. Om du vill komma igång och jobba med Hoffice klickar du här för information om hur du hittar en Hoffice-grupp och hur du kan gå tillväga för att starta en.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Hoffice, kolla vår blogg.

Vill du veta mer om historien och filosofin bakom Hoffice, läs det här spännande blogginlägget.