Intervju – Boffice <3 Hoffice

Hoffice har under 2016 samarbetat med Solna stad inom ramen för den mötesplats för företagare på biblioteket, som kallas för “Boffice”. Evrim Erdal, Näringslivsutvecklare vid Solna stad, berättar om samarbetet.

Kan du kort beskriva vad Boffice är?

-Boffice är en mötesplats på biblioteket för enmansföretagare. På Boffice ges man möjlighet att träffa andra företagare, delta på inspirationsevent och få saker gjorda genom effektiva arbetspass.

Varför valde ni att samarbeta med Hoffice-nätverket?

-Som företagare har man behov av både ”tysta” arbetsdagar, nätverkande och kunskapsinhämtande. Vi ville skapa en mix av seminarier och strukturerade arbetsdagar för att bemöta företagarnas olika behov. Efter att ha läst om ett samarbete mellan Biblioteket i Kista och Hoffice tog vi kontakt med Christofer Gradin Franzén och såg snart att vi kunde komplettera varandra. Hoffice hade den metod för arbetsstruktur som kunde komplettera Boffice.

Vad hoppas du att användandet av Hoffice metoden kan resultera i?

-Vi hoppas att nätverket kring Boffice och Hoffice växer, att företagarna kan inspireras till att använda arbetsstrukturen under sina arbetsdagar och att vi får ett mer självgående nätverk av företagare som stöttar varandra och ett mer levande näringsliv i kommunen.

Hur kom det sig att Solna stad startade Boffice?

-Boffice kom till efter att företagare hört av sig till kommunen och framfört att man saknade en mötes-och arbetsplats för företagare och som saknar en arbetsplats eller ett kontor. Solna ville möta dessa företagares behov och vara en attraktiv plats för drivande entreprenörer och företag. Det finns mycket nyföretagarrådgivning att få för nystartade företag, men inte lika många insatser för de mer etablerade enmansföretagen.

Hur har det fungerat för Solna stad att arrangera Boffice?

-Det som har varit väldigt bra är att ett nätverk av många olika företag har vuxit fram. Här kan de både nätverka, arbeta och samarbeta. Vi har fått bra respons från näringslivet, andra kommuner, politiker, medier och inte minst från företagarna själva.

Vad har ni för råd till andra kommuner som vill göra ngt liknande?

-Ett råd till andra kommuner är att ha en person som är dedikerad att samordna projektet. Det krävs att man avsätter tid speciellt i startfasen och att kommunen är synlig vid Boffice tillfällena. Viktigt också att man från kommunens sida är tydlig med vad man erbjuder på mötesplatsen. Mixen av Boffice och Hoffice bidrar till att företagarna både ges möjlighet att få arbeta i ett sammanhang med struktur i vardagen samt inspiration av olika föreläsningar.